ภาพปลงสังขาร
ภาพหาดูยาก

ภาพปลงสังขารของหลวงพ่อ

สมบัติส่วนตัวของหลวงพ่อ เป็นรูปภาพเก่าๆ ที่ท่านเก็บไว้พิจารณาในเรื่องของสังขาร

หลวงพ่อเขียนคำอธิบายไว้ที่ด้านหลังด้วย อ่านเเล้ว เตือนใจดีนะครับ