นายสอน สุขนิล

เป็นศิษย์รุ่นเก่า เเละเป็นญาติกับนายละออง สุขนิลบุตรบุญธรรมหลวงพ่อ

 

ยันต์กันภัย กลางหลัง เต็มหลังเลย

 

 

ยันต์ที่ลงกำกับยันต์ตาราง

เปรียบเทียบยันต์กันภัย ที่หลวงพ่อกวยบันทึกไว้ในตำรา