นายหล่อน เเย้มทับ 

ศิษย์ผู้สืบทอดวิชาสักกับหลวงพ่อ พร้อมกับอาจาย์ทรง เเละลุงทอด

 

 

 

สักยันต์หนุมานที่สีข้าง เหตุที่สักที่สีข้าง เพราะสามารถใช้มือสัมผัสปลุกคาถาได้

ยันต์เจ็ดยอดที่ต้นเเขน

ยันต์หนุมานในตำราของหลวงพ่อ ตรงกับยันต์ที่ท่านสักให้ศิษย์