อาจารย์ทรง
วิชาสักยันต์และลูกศิษย์

อาจารย์ทรง

อาจารย์มาบวชอยู่กับหลวงพ่อราวปี๒๕๐๗ เเละย้ายออกจากวัดบ้านเเคปี๒๕๑๙ ไปอยู่ที่วัดทอง อ.อินทร์บุีรี จ.สิงห์บุรี วัดนี้มีเจ้าอาวาสคือ หลวงพ่อดวง ซึ่งเป็นศิษย์หลวงพ่อศรี รุ่นพี่ของหลวงพ่อกวย หลังจากที่มาอยู่ที่วัดทองได้สองพรรษา ท่านก็ได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดเเหลมคาง  อาจารย์ทรงท่านสืบต่อวิชาสักของหลวงพ่อกวย เเละมีชื่อเสียงพอสมควร

ภายหลัง ได้ลาสิกขามา มีครอบครัวอยู่เเบบคนธรรมดา