พระขุนเเผน เนื้อดิน หลังกุมารทอง มีจาร
วัตถุมงคล

พระขุนเเผน เนื้อดิน หลังกุมารทอง มีจาร 

เป็นพระเนื้อดินยุคเก่าอีกพิมพ์ของหลวงพ่อที่หาดูได้ยาก หลวงพ่อได้ลงจารไว้ืืัที่ด้านหลังด้วย